Privacyregels

De persoonsgegevens die u achterlaat bij het gebruik van deze website worden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikt en ingezet om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit resulteert uit een wettelijke verplichting of overeenkomst met u.
 
Wanneer u geen informatie van ons wilt ontvangen, kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens worden dan verwijderd. U kunt inzage krijgen in uw persoonsgegevens zoals wij deze hebben geregistreerd.
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Banner Advieskeuze.nl

Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?

Klik hier!