Pensioenstelsel

Als u op uw 67e een pensioenuitkering ontvangt, zal deze meestal bestaan uit de volgende elementen:

 - De AOW die elke inwoner van Nederland vanaf zijn 67e jaar ontvangt;
 - De pensioenrechten die u heeft opgebouwd bij uw vroegere en huidige werkgever(s);
 - Een zelf opgebouwde pensioenvoorziening, ook wel aanvullend pensioen genoemd.

AOW
De AOW kunt u als basispensioen beschouwen. Iedereen die tussen zijn 15e en 67e in Nederland woont bouwt AOW op. Heeft u tussentijds in het buitenland gewoond, dan bestaat dus de kans dat u geen volledige AOW heeft opgebouwd. De AOW-uitkering is een vast bedrag, afhankelijk van uw persoonlijke situatie (alleenstaand, gehuwd/samenwonend). De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon en is dus niet meer dan een minimale inkomensvoorziening.

Pensioen
Omdat de AOW slechts een basispensioenvoorziening is, bouwen veel werknemers via de werkgever een pensioen op. Een werkgever is echter niet verplicht om u te voorzien van een pensioenregeling. Maar biedt uw werkgever een pensioenregeling aan, dan zijn de werknemers bijna altijd verplicht daar aan deel te nemen. De werkgever is verplicht de pensioenregeling onder te brengen bij een ondernemings- of bedrijfspensioenfonds of een verzekeringsmaatschappij.

Hoe uw pensioen eruit gaat zien is afhankelijk van de soort pensioenregeling. De bekendste regelingen zijn eindloonregeling (de hoogte van het pensioen is afhankelijk van het laatst verdiende loon), middelloonregeling (uw gemiddeld verdiende loon is het uitgangspunt voor de hoogte van de pensioenuitkeringen) of het beschikbare premiestelsel. In het laatste geval is de hoogte van het pensioen niet gekoppeld aan het salaris. Maar wordt er periodiek een premie ingelegd, waarmee wordt belegd of gespaard. Met het opgebouwde kapitaal op de pensioendatum kan dan een pensioen worden ‘aangekocht.’

UPO
Jaarlijks ontvangt u van uw pensioenuitvoerder een Uniform Pensioenoverzicht, ook wel UPO genaamd.
Dit overzicht laat zien wat u heeft opgebouwd en hoeveel u krijgt als u met pensioen gaat. Ook krijgt u hiermee inzage in het nabestaandenpensioen dat wordt uitgekeerd als u komt te overlijden.

Vergeten pensioenen
Het kan natuurlijk zijn dat u, doordat u bijvoorbeeld een aantal keren van werkgever bent veranderd, niet alle opgebouwde pensioenrechten goed in beeld heeft. Speciaal hiervoor is de Helpdesk ‘Vergeten Pensioenen’ opgericht. U kunt deze Helpdesk bereiken via het telefoonnummer (070) 311 73 73.

Aanvullend pensioen
Voor de berekening van uw gewenste pensioeninkomen, wordt over het algemeen als vuistregel 70% van het laatst verdiende brutoloon genomen. Maar of dat voldoende is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Daarnaast zijn er diverse redenen te bedenken, waardoor u dit percentage niet bereikt (zie ook het tabblad ‘Pensioen tekort’). Het is daarom wenselijk om te laten berekenen of het in uw geval noodzakelijk is om een voorziening te treffen voor een aanvullend pensioen.
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Banner Advieskeuze.nl

Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?

Klik hier!