Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschikt, het kan ons allemaal overkomen. Alleen wij staan er vaak niet bij stil. Maar de kans op arbeidsongeschiktheid betekent ook financiële risico’s. Kunt en wilt u die lopen?

Wat kunt u nog?
Als u werkt bestaat de kans dat u ziek of gehandicapt raakt, waardoor u uw huidige werk niet meer kunt uitvoeren. Betekent dit  nu ook direct dat u arbeidsongeschikt wordt? Nee.  In het verleden was het zo dat men keek naar wat u niet meer kunt en op basis daarvan werd u arbeidsongeschikt verklaard. Tegenwoordig wordt er gekeken naar wat u juist nog wel kunt. Met andere woorden, hoeveel inkomen kunt u zelf nog genereren? Voor het verschil in inkomen raakt u arbeidsongeschikt.

Wij illustreren dit aan de hand van een voorbeeld. Stel u verdient nu € 50.000,-. Door ziekte kunt u uw huidige functie niet meer uitoefenen, maar bent u nog wel geschikt voor een andere baan waarmee u nog € 30.000,- kunt verdienen. Het verschil in inkomen (in dit geval € 20.000) bepaalt uw arbeidsongeschiktheidspercentage. In dit voorbeeld zult u dus voor 40% worden afgekeurd.

De uitkering

IVA
Kunt u nog maar maximaal 20% van uw loon verdienen, zonder dat u kans maakt op herstel, dan komt u in de IVA  (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). U bent dan 80% of meer arbeidsongschikt en ontvangt dan 75% van uw laatst verdiende loon. Let op: er geldt wel een loongrens van ongeveer € 4.000,- per maand. Is uw (bruto) inkomen per maand hoger, dan krijgt u over het meerdere geen IVA-uitkering. In dat geval is het verstandig om zelf (of via uw werkgever) een aanvullende inkomensverzekering af te sluiten.

WGA
Indien u voor meer dan 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt raakt of u wordt voor meer dan 80% arbeidsongeschikt maar verwacht dat dit niet blijvend  is, dan heeft u recht op een WGA-uitkering.  WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten.  Hoe hoog uw uitkering wordt, is afhankelijk van het soort uitkering dat u ontvangt.

Er zijn drie soorten WGA-uitkering:
  1. Loongerelateerd
    U komt voor deze uitkering in aanmerking als u voorafgaand aan uw ziekteperiode voldoende (minimaal 1 dag in de week gedurende 26 weken in de voorafgaande 36 weken) hebt gewerkt. Deze uitkering is gebaseerd op uw oude loon en ontvangt u gedurende minimaal 3 en maximaal 38 maanden. Heeft u niet voldoende gewerkt, dan krijgt u meteen een loonaanvullings- of een vervolguitkering.    
  2. Loonaanvulling
    U ontvangt een loonaanvullende WGA uitkering na uw loongerelateerde uitkering als u volledig (meer dan 80%) arbeidsongeschikt bent of voldoende werkt. Met voldoende werken wordt bedoeld dat u meer dan 50% van het bedrag dat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen verdient.    
  3. Vervolguitkering
    Indien u niet in aanmerking komt voor een loonaanvulling, bijvoorbeeld omdat u onvoldoende werkt (u verdient minder dan 50% van het bedrag dat u volgens het UWV nog kunt verdienen), dan kunt u in aanmerking komen voor een vervolguitkering. Deze vervolguitkering is een percentage van het minimumloon. Dit percentage hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid.
Zelf rekenen
Heeft u voor u zelf al wel eens uitgerekend hoe uw situatie is? Wij maken het u gemakkelijk.  Klik hier voor onze WIA-tool en voer uw gegevens in. In één oogopslag ziet u de gevolgen voor uw financiële situatie als u arbeidsongeschikt wordt. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen. Wij rekenen graag uw persoonlijke situatie met u door. Indien wenselijk  zullen wij u ook een passende oplossing  bieden.

Maatregelen nemen

Het risico om arbeidsongeschikt te worden naar nul reduceren kunt u niet. U er (financieel) op voorbereiden wel.  Als u net een berekening heeft gemaakt, zult u wellicht geschrokken zijn van de inkomensterugval die u kunt maken als u arbeidsongeschikt wordt. Zeker als u dan ook niet in staat bent om minimaal de 50% van wat u volgens het UWV nog zou kunnen verdienen, te verdienen.

Gelukkig kunt u zich verzekeren tegen deze inkomensterugval. Informeer allereerst bij uw werkgever of deze een aanvullende voorziening heeft getroffen. Heeft u een eigen woning dan kunt u bijvoorbeeld een woonlastenbeschermingsverzekering sluiten, waarmee u ook het risico van werkloosheid kunt mee verzekeren. Raakt u arbeidsongeschikt dan zal, afhankelijk van welke verzekering u heeft gekozen, het volledige of een deel van het verzekerde maandbedrag worden uitgekeerd.  Ook als u geen eigen woning heeft zijn er voldoende andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

WIA-tool
Veel mensen hebben geen enkel idee hoe groot de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid zijn. Wij maken het graag voor u inzichtelijk. Als u klikt op onderstaande WIA-tool kunt u zelf berekenen óf u een inkomensterugval heeft en hoe groot dit dan zal zijn.


Natuurlijk mag u ook uw gegevens meenemen naar ons kantoor. Dan berekenen wij dit voor u en bieden u direct een oplossing, mocht dit nodig zijn!
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Banner Advieskeuze.nl

Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?

Klik hier!