Kwaliteit

Finenzo staat voor kwaliteit met een hoofdletter K! Dat betekent dat Finenzo nastreeft haar klanten op een kwalitatief goede manier te benaderen. Dat blijkt niet alleen uit het advies en de wijze van adviseren, maar ook uit de manier waarop u bijvoorbeeld te woord wordt gestaan of ontvangen wordt op een vestiging. Hoe wij dat waarborgen?
  • Alle Finenzo adviseurs zijn Erkend Hypotheekadviseur of Erkend Hypothecair Planner;
  • Wij laten onszelf periodiek beoordelen door ondermeer mystery shoppers en bedrijfsbezoeken (audits);
  • We houden onze kennis, door middel van permanente educatie en periodieke bijeenkomsten, continu op peil. Zo blijven we op de hoogte van actualiteiten, productaanbod, relevante informatie en de vaktechnische en fiscale ontwikkelingen;
  • Op ons handelen en kennispeil wordt door externe, onafhankelijke instanties toezicht gehouden;
  • Vrijwel alle klanten ontvangen, nadat het advies is gegeven een evaluatieformulier, waarmee de dienstverlening beoordeeld wordt. Verbeterpunten komen vervolgens in een verbeterplan;
  • Veel nieuwe klanten komen bij Finenzo op aanbeveling van anderen. Onze bestaande klanten zijn onze (beste!) ambassadeurs! En daar zijn wij uiteraard erg trots op.

Toezichthouders
Er zijn diverse (overheids)instanties die toezicht houden op de financiële markt. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld:
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM) die toezicht houdt op de branche, met name inzake naleving van de bepalingen uit de Wet Financieel Toezicht. Alle Finenzo kantoren beschikken over een Wft vergunning;
  • Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs;
  • Kifid - Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Alle Finenzo kantoren zijn bij dit klachteninstituut aangesloten.
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken
Banner Advieskeuze.nl

Zijn uw voeten goed verzekerd?

Klik hier!

 

Op zoek naar
de actuele
hypotheek-
rentes?

Klik hier!